12.9 C
Zilina
29. mája 2024

Sviatok kysuckej knižnej kultúry

Knihy môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu v živote ľudí – či už sú čitateľm, alebo aj ich samotnými autormi, ilustrátormi, vydavateľmi, editormi. Pre každého majú osobitý význam. Sú zdrojom inšpirácie, potešenia, relaxu, vzdelania. Majú schopnosť ovplyvniť a obohatiť naše životy. O knihách regionálnych autorov, prípadne s témou viažucou sa ku Kysuciam, je už dvadsať rokov aj čitateľská anketová súťaž Kniha Kysúc. Po februárových nomináciách, marcovom a aprílovom hlasovaní sme na začiatku mája vyhodnotili knihy, ktoré boli pre čitateľov knižnice za minulý rok najatraktívnejšie. Okrem toho sme 2. mája popoludní v Kysuckej knižnici v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, odovzdali aj dve ocenenia Literárny počin.

V kategórii beletria sa o hlasy čitateľov uchádzalo 18 kníh, náučná literatúra mala zastúpenie v 20 publikáciách. Každá z nich sa s našim regiónom spája či už osobou autora v textovej, alebo obrazovej časti, prípadne témou. Podmienkou bolo i pridelené ISBN tlačenej viazanej alebo brožovanej publikácie. Súťaž  Kniha Kysúc plní súčasne dva základné ciele. Prvým je mapovanie literárnej činnosti Kysučanov a ľudí spätých s Kysucami, aj keď žijú a tvoria mimo nášho regiónu. Druhým je propagácia  literárnej tvorby týchto autorov v čo najširšej čitateľskej verejnosti.

Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnil zástupca primátora mesta Čadca Pavol Holeštiak, za regionálne samosprávy tiež starostka obce Klubina Božena Poliačková, starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý a starosta Makova Stanislav Gašparík.

Príjemným oživením slávnosti bolo účinkovanie Detskej ľudovej hudby DFS Kelčovan, ktorý pôsobí pri Dome kultúry v Čadci a recitátorov Tímei Strkáčovej, Samuela Klinovského a Matúša Hrubého. Autorkou originálnych diplomov, ktoré boli odovzdané prvým trom autorom bola výtvarníčka a pedagogička Ivana Faktorová.

Nominované knihy v 20. ročníku súťaže získali v hlasovaní spolu 4 395 platných hlasov, z toho bolo 1 799 hlasov pre knihy z kategórie náučná literatúra a 2 596 hlasov získali knihy z kategórie beletria. Do celkového počtu sa započítali aj hlasy z online hlasovania. Tento spôsob odovzdania hlasov využilo 1 412 hlasujúcich. Formou elektronického hlasovania udelili čitatelia knihám v kategórii náučná literatúra 782 hlasov a v kategórii beletria 994 hlasov. Pri kontrole hlasovacích lístkov bolo 16 hlasovacích lístkov označených za neplatné a tieto lístky neboli zarátané do hlasovania.

Výsledková listina:

Kategória NÁUČNÁ LITERATÚRA

1. miesto: Pol storočia pod ochranou Panny Márie, autorka Marcela Podmanická, vydala Obec Zborov nad Bystricou.

2. miesto: Pesničky pre šikovné detičky. 19 detských piesní s akordickým a klavírnym sprievodom na verše Jany Pavlíkovej a Petry Bírovej, autorka Petra Bírová, vydala ZUŠ J. Potočára v Čadci.

3. miesto: Zabudnutý národovec Ján Gotčár, autori: Tomáš Adamčík, Zuzana Kudzbelová, Drahomír Velička, vydal MO Matice slovenskej v Makove a Kysucké múzeum.

4. miesto: Ondrej Zimka. Prelet nad bocianím hniezdom, zostavila Mária Ščuryová; autori textov Viliam Judák, Juraj Štaffa, Ivan Hudec, autor fotografií: Jaroslav Velička, vydalo vydavateľstvo MAGMA.

5. miesto: Caissa Čadca 1973-2023. Polstoročnica šachu v Čadci, autor Pavol Sedláček a kolektív, ilustrácie: Ondrej 4. Zimka, vydal VZLET Čadca.

Kategória BELETRIA

1. miesto: Príležitosť pre báseň, autorka: Juliana Belková, ilustrácie: Juraj Čutek; texty: Vladimír Gajdošík, vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove.

2. miesto: Dotyk motýľa, autorka: Eva Faktorová, autorka ilustrácií: Milina Zimková, vydalo vydavateľstvo MAGMA.

3. miesto: Epitaf krásnej Cárice, autor: Ján Podmanický, vydalo vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

4. miesto: Usmiate srdce, autorka: Soňa Behúňová, vydala Varínska tlačiareň.

5. miesto: Veselosti do sýtosti, autor:Štefan Debnár, vydalo vydavateľstvo TFLP.

Po vyhlásení výsledkov v oboch kategóriách sme v programe pokračovali odovzdávaním ocenení Literárny počin. Knižnica toto ocenenie udeľuje osobnostiam, prípadne organizáciám, ktoré pôsobia v regióne Kysuce alebo sú s ním späté, za jeho prezentovanie v oblasti literatúry, za prípravu a realizáciu aktivít v i v nadregionálnom kontexte. V tomto roku bolo ocenenie udelené fotografovi, spoluatorovi mnohých výnimočných publikácií a monografií Jaroslavovi Veličkovi za celoživotný prínos, vášeň a oddanosť v tvorbe fotografie, ktorá má nezastupiteľné miesto v literárnej tvorbe prezentujúcej región Kysuce.

Za organizácie získal ocenenie LITERÁRNY POČIN MO Matice slovenskej v Makove za aktívny prístup k propagácií osobností obce, tvorbu v oblasti literatúry a aktívnu úlohu spolku v komunite.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých i čitateľských úspechov. Rovnako ďakujeme všetkým autorom, ktorých publikácie boli prihlásené, za ich prácu a vklad do kysuckej knižnej kultúry. Poďakovanie patrí všetkým partnerom a mediálnym partnerom, ktorí sa zaslúžili o propagáciu podujatia a jeho zabezpečenie formou darčekových poukážok pre anketárov, či ocenení.

Víťazné publikácie, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach jednotlivých kategórií, sa vydajú na putovnú výstavu regiónmi Žilinského kraja. Knihy z prvých priečok v oboch kategóriách budú prezentované v rámci súťaže Kniha Žilinského kraja, ktorej online hlasovanie bude spustené 7. mája a potrvá do 31. mája.

Výsledky tohoročnej Knihy Kysúc opäť ukázali, akých výnimočných ľudí má náš región. Koľko nádherných textov je ukrytých v knihách regionálnych autorov, nehy i smútku, radosti i strachu, uvoľnenia i vážnosti. Ukázali, že úspešnými môžu byť etablovaní i začínajúci autori. A najmä, stopa všetkých, ktorí na Kysuciach literatúru tvoria, už navždy zostane v regionálnej bibliografii.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa