14 C
Zilina
19. júna 2024

Začali s viacerými novinkami

Žilina – V Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Žiline začali školský rok s viacerými novinkami. Zveľadili viacero učební, pripravili miestnosť pre školský parlament a vybudovali workoutové ihrisko. V tomto školskom roku budú v žilinskej SZŠ na zdravotnícke povolanie pripravovať 594 žiakov v 4 študijných odboroch a 1 učebnom odbore.

„Vo väčšine prípadov išlo o rozsiahlejšiu údržbu tried, no rada by som vyzdvihla to, že sa nám podarilo kompletne prerobiť učebňu anatómie a fyziológie so všetkými modelmi nevyhnutnými pre tento predmet. Finančne nám pomohla KIA Slovakia, ktorá nám darovala 3 535 € na nákup modelov ľudského tela. V prvom ročníku je tento predmet ťažiskový pre všetky odbory, ktoré u nás vyučujeme. Študenti sa na ňom učia z čoho skladá ľudské telo a ako funguje. Je nesmierne dôležitý a z našej strany mu prináleží výnimočná pozornosť,“ hovorí nová riaditeľka školy Ľubomíra Tudíková.

Anatómia a fyziológia sa odteraz bude vyučovať v novej a modernej odbornej učebni.

Okrem nového školského roka a odbornej učebne otvorili tiež priestor pre školský parlament. Skupina žiakov, ktorí sú triedami delegovaní na zastupovanie práv študentov a sú spoločným hlasom takmer 600 žiakov vo vzťahu k vedeniu a učiteľom, má odteraz miestnosť, kde môže zasadať.

Žiačky SZŠ v priestoroch školského parlamentu.

Na vytvorenie priestoru, ktorý si žiaci sami zveľadili a zariadili a ktorý poslúži aj ako komorné miesto na rozhovory učiteľov so žiakmi alebo rodičmi, boli využité prostriedky z grantu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a školy.

Ruky priložené k dielu.

SZŠ v Žiline sa od tohto školského roku pýši aj novým športoviskom, na ktoré rovnako využili prostriedky z výzvy ŽSK i vlastné. Workoutové ihrisko je ďalšou možnosťou zmysluplného trávenia voľného času, zvlášť vítanou v prípade, keď súčasťou školy je aj internát s 200 žiakmi, ktorí sú v ňom počas školského roka ubytovaní. „Postupne ho chceme doplniť o oddychovú zónu a chodník s rôznymi druhmi povrchov, ktorý by slúžil nielen ako možnosť relaxácie, ale aj ako učebná pomôcka v odbore masér, v rámci starostlivosti o chodidlo,“ dodáva Ľubomíra Tudíková.

Nové športovisko majú k dispozícii študenti i zamestnanci školy. Je doslova pod oknami školy aj internátu.

„Medicína napreduje míľovými krokmi a my chceme, aby naši absolventi mali otvorené hlavy, prijímali nové informácie, no zároveň nezatracovali to dobré, čo už vieme z minulosti, naopak, aby na tom stavali. Chceme, aby boli pripravení do sveta meniaceho sa, nielen do toho, ktorý tu bude, keď o štyri roky skončia školu. Vážim si prácu našich učiteľov, pretože sú to oni, kto tieto predstavy prenáša do vyučovacieho procesu a chodu školy,“ povedala riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline Ľubomíra Tudíková.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline.
Stredná zdravotnícka škola v Žiline.
Stredná zdravotnícka škola v Žiline.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline v číslach

Žiaci v šk. roku 2023/2024: 594 žiakov, z toho 84 vo večernom štúdiu

Prváci: 133 denné štúdium, 60 večerné štúdium

Štvrtáci: 125 žiakov

Zamestnanci celkom: 123

Počet pedagógov: 77 učiteľov a 7 vychovávateľov

Študijné odbory: asistent výživy, masér, praktická sestra, zdravotnícky laborant, sanitár

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa