14 C
Zilina
19. júna 2024

Z budúcich zdravotníkov som nadšená

Žilina – Stredná zdravotnícka škola v Žiline prešla vo štvrtok 7. 12. 2023 zaťažkávacou skúškou. V jej priestoroch sa, okrem zamestnancov a študentov, ocitlo v priebehu dňa otvorených dverí takmer osemsto ľudí. Žiaci končiacich ročníkov základných škôl, mnohí v sprievode rodičov, sem prišli, aby sa oboznámili so štúdiom i študentským životom na tejto škole. Zaži život stredoškoláka – to bolo motto tohto podujatia.

„Počas dňa sme mali tri vstupy, o 9., 11. a 13. h. Samozrejme, že aj tí, ktorí prišli mimo nich, videli to, čo ostatní. Pre každý z našich 4 odborov sme pripravili niekoľko stanovíšť, aby nikto nemusel čakať a stále sa niečo dialo. Chceli sme, aby žiaci všetko videli očami našich študentov.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

Vtiahli sme ich na vyučovanie, precvičili si rôzne zdravotnícke techniky, podávali prvú pomoc pri dusení sa, pozerali sa do mikroskopu v laboratóriu, učili sa odoberať krv, pichať inzulín, obväzovať, skúšali hmaty na masážach, pri asistentovi výživy sa napríklad naučili, aké dôležité je v našej strave jablko, v akých formách ho môžeme v potrave prijímať a upravovať pre rôzne diéty.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

Všetko sme interaktívne nastavili tak, aby toho čo najviac nielen videli, ale najmä zažili,“ hovorí riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline PhDr. Ľubomíra Tudíková. Skrátka, aby všetci, ktorí sem merali cestu či už zblízka, alebo zďaleka, vyskúšali toho na vlastnej koži čo najviac.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

Pri vstupe dokonca mohli absolvovať malú preventívnu prehliadku – od merania ostrosti zraku, hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, saturácie kyslíka či pomeru tuku v tele až po zisťovanie krvnej skupiny. Počas DOD stihli tiež v škole usporiadať aj športový turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej. Pohár ostal „doma“ pretože zo 4 družstiev – prváčok SZŠ Žilina, ZŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Gbeľany a ZŠ Stráňavy, sa na stupeň víťazov postavili prváčky zo SZŠ Žilina.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

So svojimi aktivitami sa predstavili „erasmusáci“ a školský parlament, hostia mohli nazrieť do školskej jedálne, aj školského internátu.  

„Som hrdá na všetkých kolegov, pretože k tomuto podujatiu pristúpili maximálne profesionálne, dokonca predstihli moje očakávania a rovnako si cením aj zápal a spolupatričnosť žiakov ku škole. To všetko je pre mňa obrovským zadosťučinením,“ pokračuje Ľubomíra Tudíková.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

„Z detí zo základných škôl som cítila ozajstný záujem. Boli nadšené z toho, že si mohli mnoho vecí vyskúšať. Po tom, čo som videla ich nadšenie, som presvedčená, že starostlivosť o zdravie našej generácie je zachránená. Pretože u nás boli tí, ktorí sa, verím, budú o nás o 5 – 10 rokov starať. Vnímam to tak, že sa nebudem báť ísť do nemocnice. Bolo totiž aj také obdobie, keď ísť na „strednú zdravotnú“ bola z núdze cnosť. Dnes je to prestíž.“  

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

Podávanie prihlášok čaká žiakov do 20. 3. 2024, prijímačky v máji. Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline mnohým uľahčil rozhodovanie. Možno si vybrali z ponúkaných 4 odborov. V nasledujúcom školskom roku do nich budú prijímať 136 uchádzačov – na odbor asistent výživy 10 žiakov, zdravotnícky laborant 18, masér 24 a praktická sestra, kde, mimochodom, študujú aj chlapci, 84. O tom, že sa niečo naozaj zmenilo, svedčí aj fakt, že v minulosti to každý rok nejakí študenti vzdali. Tento rok je to naopak, už musia odmietať žiadosti o prestup na túto školu.

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023
Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole v Žiline 7. 12. 2023

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa