15.7 C
Zilina
14. júla 2024

Prvá športová trieda pre futbalistov v Bytči

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bytči na svojom prvom tohoročnom stretnutí dňa 15.2.2024, na základe návrhu prezidenta MFK  Bytča a zároveň primátora mesta Miroslava Minárčika, schválili zriadenie športovej triedy so zameraním na futbal. A to v ZŠ  Ul. Mieru – športovú prípravu mimo disponibilných hodín školského vzdelávacieho programu. Pôjde tak o prvú športovú triedu v Bytči, v školskom roku 2024/2025.

               Športové triedy sú určené najmä pre nadaných žiakov ale aj pre deti, ktoré majú radi pohyb a chcú na sebe pracovať. Potreba prerokovania zriadenia športovej triedy vznikla na podnet rodičov detí a vyjadrenia Pedagogickej rady ešte v novembri minulého roku. Do športovej triedy v ročníku budú zaradení žiaci športových odvetví na základe dohôd uzatvorených s príslušnými športovými klubmi. Pre školský rok 2024/2025 je to futbal. „Futbalový klub MFK Bytča zabezpečí pre triedu kvalifikovaných trénerov pre športovú prípravu a tréningový proces. Teším sa, že mládežnícky šport v Bytči dostane ďalšie možnosti rozvoja na jednej z našich ZŠ. Len pre ilustráciu, v MFK Bytča je v súčasnosti registrovaných detí a mládeže v počte 250,“ upozornil Miroslav Minárčik.

Talentové skúšky na prijatie žiakov 4. ročníka do športovej triedy pre školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v máji 2024. Presný termín talentových skúšok, metodika a kritéria prijatia budú zverejnené najneskôr do 29.2.2024 na stráne  ZŠ Ul. Mieru. Prijatých bude minimálne 18 uchádzačov, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky a splnia podmienky pre prijatie do športovej triedy.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa