12.9 C
Zilina
29. mája 2024

Strojnícka fakulta UNIZA aktívne participuje s univerzitou za polárnym kruhom

Žilinská univerzita v Žiline sa zapojila do riešenia dvoch projektov, ktoré sú podporené z nórskych grantov a grantov EHP. Projekty sú zamerané na nové zelené inovácie s cieľom redukcie CO2 v priemyselnom odvetví.

Projekt BIN SGS02_2021_007: Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej priemyselnej výroby sa zaoberá edukáciou mladých študentov, zamestnancov a širokej verejnosti v oblasti aditívnej výroby, ktorá sa vo veľkom tlačí do popredia vo viacerých výrobných podnikoch. Tento druh technológie zaraďujeme medzi takmer bezodpadové, pričom nepoužitý materiál je možné za dodržaného postupu opätovne použiť, čím znižujeme aj celkovú enviromentálnu záťaž.

Projekt BIN SGS03_2022_002: Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií je zameraný na vytvorenie mobilitných príležitostí a aktivít medzi participujúcimi univerzitami a strednou priemyselnou školou s cieľom podporiť rozšírenie spolupráce v oblasti vzdelávania, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zvyšovania odbornosti a praktických skúseností absolventov, vzájomnej výmeny vedomostí a skúseností v oblastiach automatizácia, robotizácia a virtuálna výroba.

Účastníci záverečnej hodnotiacej konferencie

V rámci projektových aktivít mali účastníci možnosť zúčastniť sa viacerých odborných kurzov a prednášok, ktoré obohatili ich teoretické a praktické zručnosti. V mesiaci september sa naši zamestnanci, doktorandi a študenti zo Strojníckej fakulty zúčastnili výskumnej cesty do Nórska, kde navštívili UiT The Arctic University of Norway v meste Narvik. Cieľom mobility bolo získať nové poznatky v oblasti zelených priemyselných technológií a prakticky ich zakomponovať aj do vyučovacieho procesu s následnou aplikáciou pre priemysel. Partneri z Nórska si pre našich zamestnancov a študentov pripravili bohatý program, ktorého súčasťou boli prehliadka laboratórií (Laboratórium rozšírenej reality, Laboratórium pre robotiku a robotické zváranie, Laboratórium pre aditívnu výrobu), absolvovanie certifikovaného kurzu Industry X.0 a kurz zameraný na praktické využitie zelených technológií v oblasti výroby kovových dielov. Naši zamestnanci a študenti obohatili túto mobilitu o odborné prednášky a prezentácie ich výskumov a záverečných prác, ktoré ukázali pozitívnu stránku našej univerzity. V rámci voľného času účastníci mobility spoznali okolie Narviku, ktoré ponúka množstvo nádherných prírodných úkazov a scenérií.

Ukážka z praktického kurzu programovania robota

Vo februári sme zase mali možnosť v Žiline hostiť univerzitu UiT Narvik v našich priestoroch, kde sme spoločne s nimi zorganizovali záverečnú konferenciu aj za účasti slovenského partnera SPŠ Dubnica nad Váhom. Súčasťou záverečnej konferencie bolo hodnotenie projektu, uskutočnených aktivít, plnenia miľníkov a indikátorov a zapojenie jednotlivých zainteresovaných projektových subjektov. Konferencia zahŕňala exkurziu laboratórií so zameraním na robotiku a automatizáciu. Súčasťou ich návštevy bola aj účasť na odbornom kurze programovaní robotov, ktoré zabezpečili naše pracoviská. Sme veľmi radi za spoluprácu s nórskou univerzitou a tešíme sa na ďalšie nové projekty, ktorými obohatíme myslenie mladých ľudí so zameraním na ekológiu a znižovanie uhlíkovej stopy.

Programovanie robotov ako súčasť moderného vzdelávania
Záverečná hodnotiaca konferencia

Jednými zo slovenských študentov boli aj Alan Minich a Alžbeta Briliaková z 1.ročníka
inžinierskeho štúdia na strojníckej fakulte. Požiadali sme ich preto o sprostredkovanie skúseností a dojmov z univerzity a oblasti za polárnym kruhom.

Jesenný výmenný pobyt v Nórsku je za vami. Koľko trval a kto sa na ňom zúčastnil?
Alan a Alžbeta: Výmenný pobyt začal 18. septembra a trval 4 týždne. Boli sme štyria študenti z bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a zvyšok boli doktoranti, profesori, docenti, čiže zamestnanci školy. Profesorov a docentov bola väčšia časť.


Študenti boli vyberaní na základe nejakých kritérií?
Alan a Alžbeta: Boli vybratí tí študenti, ktorí už predtým, v priebehu semestra, participovali na sérii seminárov, ktorá bola zameraná na oblasť projektu. My sme v priebehu minulého
semestra navštevovali každé dva týždne kurz aditívnej výroby a aj vďaka tomu sme
boli informovanejší v danej oblasti. Zároveň sme boli aj v hľadáčiku organizátorov tohto
projektu. Tým pádom sme boli oslovení asi prví.


Štúdium tu a v Nórsku sa určite niečím odlišuje. Ako by ste definovali tieto rozdiely?
Alan a Alžbeta: Všetko má svoje plusy a mínusy. Na univerzite v Nórsku mali študenti lepší prístup do laboratórií, čo je možno spôsobené aj tým, že je ich tam menej. Naopak na Slovensku umožňuje väčšie množstvo študentov existenciu celej rady katedier, ktoré sa
zameriavajú na špecifické oblasti strojníctva a každý študent tak má možnosť
venovať sa konkrétnej oblasti, v ktorej sa môže nájsť.

V čom bol pre vás tento pobyt prínosom okrem študijných skúseností?
Alan: Mňa oslovilo to, že sme stretli ľudí z inej kultúry, iného mentálneho nastavenia
a spoznať ich ma veľmi obohatilo. Veľa som sa naučil v danej oblasti. Zároveň som si zlepšil angličtinu a stal som sa sebavedomejší vo svojom prejave. Videl som nádherné
kopce, krásny záliv pri Narviku, ale najviac sa mi páčilo severské mesto Tromsø, ktoré
sme navštívili. Je to mesto, ktoré sa celé rozprestiera na ostrove. Mali sme možnosť
vyviesť sa lanovkou na vyhliadku a vidieť nočné Tromsø a pre mňa to bol jeden
z najkrajších pohľadov, ktoré som v živote zažil. Je to zároveň aj mesto, v ktorom žil
severský objaviteľ, cestovateľ Roald Amundsen. Spoznali sme veľa z nórskej kultúry,
prírody a histórie.
Alžbeta: Ľudia na univerzite boli veľmi otvorení. Bola tam taká rodinná atmosféra. Často
sa nám prihovárali na chodbách. V rámci voľného času sme mali možnosť spoznať
krajinu. Príroda bola úplne iná ako u nás a počasie bolo viac stabilné. Zaujímavosťou je,
že Narvik je historicky spojený s druhou svetovou vojnou.

Zostali ste v kontakte so študentami z univerzity?
Alan: Keďže tam nebolo až tak veľa študentov, v rámci nášho pobytu sme boli častejšie
v kontakte so zamestnancami ako študentami. Ja som bol krátko po pobyte v kontakte
s jedným doktorom z biochémie, ktorého nazývali Bubu. Skutočné meno mal Aritro. Bol
veľmi priateľský, spoločne sme hrali futbal. S ním by som sa ešte niekedy rád stretol.

Budú sa tieto pobyty opakovať?
Alan: Súčasný projekt končí, ale sú uistenia z oboch strán, že majú vzniknúť ďalšie projekty. S doterajšou spoluprácou sme boli veľmi spokojní nielen my, ale i nórski partneri.

Čo by ste chceli na záver odkázať študentom, trebárs aj z iných fakúlt či univerzít?
Alan a Alžbeta: Vrelo odporúčame každému, komu sa naskytne takáto príležitosť, aby ju využil. Keď už nie cez Erazmus na dlhšiu dobu, tak aspoň takto na mesiac.

Nový moderný ABB robot zakúpený vďaka podpore grantov EHP, ktorý je určený pre výuku a edukačné aktivity na SPŠ Dubnica nad Váhom

BIN SGS02: https://am.fstroj.uniza.sk/

BIN SGS03: https://robotics.fstroj.uniza.sk/

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa