15.7 C
Zilina
14. júla 2024

Najlepšou prednášajúcou Fakulty riadenia a informatiky ŽU je Ida Stankovianska

Žilina – Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity má v súčasnosti 1 672 študentov, 32 spolupracujúcich partnerov a 101 erudovaných učiteľov. A práve z nich v zaujímavej ankete vyberali študenti tých najlepších. Ako nás informoval doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. z Katedry manažérskych teórií, výsledky ankety, do ktorej sa zapojilo 612 študentov, slávnostne vyhlásili na XII. reprezentačnom plese Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, ktorý sa konal v novembri.

Ako študenti rozhodli

V kategórii najlepší prednášajúci/prednášajúca sa na prvom mieste umiestnila RNDr. Ida Stankovianska, CSc., na druhom doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. a na treťom prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

Kategória najlepší cvičiaci/cvičiaca mala toto poradie: prvé miesto Ing. Maroš Janovec, PhD., druhú priečku obsadila opäť RNDr. Ida Stankovianska, CSc. a na tretej sa opätovne umiestnil doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.

Za najužitočnejší predmet si študenti zvolili informatiku 1, hneď za ňou nasleduje algebra a na treťom mieste skončil predmet algoritmy a údajové štruktúry 1. Za dlhoročný prínos pre fakultu sa ocenenia dostalo doc. Ing. Norbertovi Adamkovi, PhD.

Všetkým oceneným, a aj tým pedagógom, ktorí sa umiestnili na nižších priečkach, srdečne blahoželáme. Napokon, pre všetkých učiteľov sú najväčším ocenením úspešní absolventi fakulty.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa