14 C
Zilina
19. júna 2024

Dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Žilina – Ak ste sa ešte definitívne nerozhodli pre zameranie vysokoškolského štúdia, možno vám pri tom pomôžu najbližšie dva dni otvorených dverí (DOD) na Žilinskej univerzite. Na tejto vysokej škole so 70-ročnou históriou študuje na 7 fakultách 7 500 študentov.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) DOD organizuje vo svojom areáli na Ulici 1. mája (oproti autobusovej stanici) 22. 11. 2023 od 9. h. Fakulta sa zameriava na vzdelávanie krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, odborníkov z oblasti riadenia procesov ochrany osôb a majetku vo všetkých oblastiach spoločenského života a manažérov dopravného zabezpečenia krízových situácií. Na DOD sa dozviete nielen o všetkých možnostiach štúdia na tejto fakulte, ale môžete si pozrieť aj simulovanú ukážku zásahu bezpečnostných a záchranných zložiek.

Ďalší DOD sa bude konať online na Stavebnej fakulte 23. 11. 2023 o 17. h. Stavebná fakulta vzdeláva študentov v oblasti cestného, železničného a pozemného staviteľstva, objektov dopravných stavieb, dopravného plánovania, technológie a manažmentu stavieb a tiež v súvisiacich oblastiach stavebnej mechaniky, pružnosti a plasticity, geodézie, geotechniky, hydrauliky, hydrológie, stavebnej fyziky a materiálového inžinierstva.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa