14 C
Zilina
19. júna 2024

Mladé zdravotníčky s Erasmom za novými skúsenosťami

Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa žiačky odboru praktická sestra zapojili do projektu Erasmus+ s názvom „Nové skúsenosti v Českej republike“. Odborná stáž prebiehala v súkromnej baníckej nemocnici v Karvinej.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline.

Skúsenosti získavalo spolu 20 žiačok 3. a 4. ročníka v marci a v októbri tohto roku. Každá mobilita trvala 14 dní. Žiačky pracovali na viacerých oddeleniach, ako je interné, ortopedické a neurologické, na operačných sálach, na chirurgii chrbtice či medziodborovej jednotke intenzívnej starostlivosti. Táto skúsenosť bola pre dievčatá veľkým prínosom, lebo získali základné zručnosti potrebné na prácu na operačných sálach, RTG pracovisku a oddelení klinickej biochémie.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline.

Pracovali pod vedením skúsených mentoriek nemocnice, ale sprevádzali ich aj štyri učiteľky školy. Vo svojom voľnom čase spoznali históriu mesta Karviná, navštívili Kostol sv. Petra z Alkantary a zámocký park. Absolvovali exkurziu priestorov Strednej zdravotníckej školy v Karvinej, kúpeľného zariadenia Dargov a Domova Alzheimer.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline.

Zúčastnili sa tiež na inovatívnych ošetrovateľských postupoch v nemocnici v Českej republike. Získali nové poznatky v ošetrovateľskej starostlivosti, zoznámili sa s novými technológiami, postupmi, pomôckami v ošetrovateľstve a starostlivosti o pacientov. Využili príležitosť na zvýšenie svojho profesijného rastu v prostredí českej nemocnice.

Stredná zdravotnícka škola v Žiline.
Stredná zdravotnícka škola v Žiline.
Stredná zdravotnícka škola v Žiline.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa