3.5 C
Zilina
24. apríla 2024

Hry s pamäťou v Centre pomoci LPR

V pondelok, 18. marca sa uskutočnilo v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Martine podujatie s názvom Hry s pamäťou. Koná sa v pravidelných intervaloch už dlhšiu dobu a teší sa veľkej obľube. Vedú ho spoločne lektorky Miriam Bobrovská a Alena Sochuľáková, ktorá je trénerkou pamäti 2.stupňa.

Tréning pamäti je dôležitý nielen pre starších ľudí, ktorí sa obávajú straty pamäti s vekom, ale aj pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoju kognitívnu výkonnosť a schopnosť pamätať si informácie. Lektorka Miriam Bobrovská mala pripravené rôzne úlohy, ktoré precvičujú mozog.

V jednej z nich si účastníci preverili svoju pozornosť krúžkovaním a prečiarkovaním slov. Zadaním bolo zakrúžkovať všetky mužské mená a prečiarknuť všetky v ktorých je mäkké i. Na prvý pohľad to bola triviálna úloha, ale výborne zameraná na pozornosť. Keďže slov bolo pomerne veľa a niektoré sa aj prekrývali, čas na vypracovanie ubehol veľmi rýchlo.  Ďalšie úlohy boli zamerané na zmyslové vnímanie a tvorivosť. Čo si predstavíte pod slovami vôňa matky, vôňa lúky či vôňa mladosti? Aj takéto otázky dostali snaživé „študentky“.

Stretnutie nebolo zamerané len na cvičenia, lektorka si ako jednu z tém vybrala úzkostné a depresívne stavy a snažila sa vysvetliť, ako môžu ovplyvniť kognitívne funkcie. Tieto stavy je potrebné liečiť, pretože človeka ovplyvnia v jeho práci, štúdiu, či úplne bežnom fungovaní. Na záver sa všetci spomienkami vrátili do svojich mladších čias a prišli na to, že nie všetko je v našej pamäti okamžite k dispozícii. Stretnutie sa konalo v príjemnom duchu aj vďaka lektorke, ktorá okrem znalostí a skúseností v tejto oblasti mala niečo navyše, a to otvorený a ľudský prístup.

Tieto stretnutia sa konajú pravidelne, väčšinou s obidvomi lektorkami. Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Martine týmto pozýva onkologických pacientov, aby sa prihlásili do kurzu. Viac informácii získate u manažérky a správkyne CP Gabriely Sýkorovej na:  sykorova@lpr.sk, 043/324 04 87, www.lpr.sk.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa