27.4 C
Zilina
22. júla 2024

Dom umenia Fatra v novom šate

Dom umenia Fatra prešiel rekonštrukciou a najvýraznejšia zmena sa udiala na fasáde. Generálny riaditeľ ŠKO Žilina Karel Hampl nám priblížil priebeh tejto obnovy.

Čo bolo podnetom na zahájenie rekonštrukcie? Zlý technický stav, opotrebovanosť či aj ďalšie faktory?

Posledná veľká rekonštrukcia Domu umenia Fatra sa realizovala v osemdesiatych rokoch, technický stav budovy, a najmä fasády, bol už dlhodobo v havarijnom stave. Podnet k rekonštrukcii dal môj predchodca Vladimír Šalaga, ktorý na jeseň 2019 pripravil celú žiadosť v rekordne krátkom čase. Je to jeho veľká zásluha na záver 44-ročného pôsobenia v ŠKO Žilina.

Bolo ťažké zohnať finančné prostriedky na túto rekonštrukciu? Koľko trvala?

Samotná žiadosť resp. výška grantu bola najvyššia možná podľa pravidiel Grantov EHP – takmer jeden milión EUR. Žiadosť medzi ďalšími projektami bola ohodnotená veľmi vysoko. Finančné kalkulácie jednotlivých obnovovaných častí vychádzali z cien roku 2019, čo bol neskôr veľký problém v dôsledku pandémie COVID-19, inflácie a nedostatku materiálov. Veľmi nám pomohol náš zriaďovateľ – Ministerstvo kultúry SR, dostali sme cca 200 000 EUR na dofinancovanie projektu i na ďalšie práce v súvislosti s obnovou.

Kto rozhodol o súčasnom vzhľade vonkajšej budovy? Z čoho vychádzali? Z akého architektonického štýlu?

Vďaka predstaviteľom Krajského pamiatkového úradu v Žiline, hlavne Vladimírovi Majtánovi, je na budove obnovená pôvodná farebnosť i kvalita fasády. Táto farebnosť bola identifikovaná na základe reštaurátorského prieskumu, ktorý predchádzal rekonštrukcii. Budova je postavená v secesnom štýle, a preto nesie prvky zlatej farby tak, ako bolo v secesii bežné.

Čo sa menilo v interiéri budovy?

V interiéri bolo vymenené a doplnené koncertné osvetlenie, nové projekčné plátno a projektor, obnovené sedačky, vymenená podlaha v hľadisku, nové koberce na oboch balkónoch, malé rozšírenie pódia a zmena dispozície sedenia na druhom balkóne.

Prebehla rekonštrukcia hladko, bez problémov? Stihli sa všetky práce za predpokladaný čas?

Samozrejme, nie všetko šlo hladko, okrem spomínaných problémov s infláciou atď. boli problémy s verejným obstarávaním a s časovým plánom obnovy v súvislosti so zabezpečením koncertnej činnosti orchestra. Ale v zásade musím povedať, že tento projekt bol realizovaný v termíne, pretože zmluvný termín ukončenia projektu je až v apríli 2024.

Čo znamená pôvodný, teraz obnovený nápis na budove? Bude sa naďalej používať názov budovy Dom umenia Fatra?

Pôvodný (a taktiež obnovený) nápis na budove GRAND BIO UNIVERSUM je názov budovy podľa zámeru staviteľa budovy Jána Rufinusa Stejskala a odkazuje na pôvodný účel budovy – kino, divadlo, kultúrny stánok. Tento nápis bol odstránený pri rekonštrukcii v osemdesiatych rokoch a aj podľa požiadaviek KPÚ Žilina bol navrátený späť. Názov Dom umenia Fatra naďalej zostáva aktuálnym názvom, pretože je to zaužívané označenie našej koncertnej budovy a veľa našich poslucháčov ho aktívne využíva. I preto je nad hlavným vchodom tento názov doplnený spolu s menom sídliacej inštitúcie – Štátnym komorným orchestrom Žilina.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa