15.7 C
Zilina
14. júla 2024

Dirigovanie zborového spevu sa stalo mojou životnou náplňou

Profesor Sedlický urobil pre kultúru a obzvlášť zborový spev mnoho. Vedie Žilinský miešaný zbor, Spevácky zbor slovenských učiteľov a dve školské zborové telesá – na Konzervatóriu v Žiline a na FMU AU v Banskej Bystrici. Je umeleckým riaditeľom medzinárodného festivalu a súťaže zborového spevu VOCE MAGNA. Tento vzácny, talentovaný a pracovitý človek nám porozprával o sebe, o zborovom speve a všetkom, čo s ním súvisí.

Kde sa nachádza vaše rodisko?

Narodil som sa v roku 1963 v Martine, kde sme bývali 10 rokov. Môj otec dostal následne miesto v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte. Ako pätnásťročný som začal študovať na Konzervatóriu v Žiline klavír u profesorky Pittnerovej, ktorá momentálne žije v Nemecku. Po jeho absolvovaní som nastúpil na VŠMU, odbor klavír u profesora Starostu. V treťom ročníku som začal medziodborovo študovať aj dirigovanie zboru. Od roku 1991 učím na Konzervatóriu v Žiline a o rok neskôr som sa sem aj prisťahoval. Moje hlavné zamestnanie je na Akadémii umení v Banskej Bystrici, https://fmu.aku.sk/sk/ pôsobím tam ako profesor dirigovania zboru.

Venoval sa hudbe, okrem vášho otca, ešte aj niekto z rodiny?

Áno, pochádzam zo štyroch súrodencov a traja z nich sú profesionálni muzikanti. Keď bol otec učiteľom hudobnej výchovy na pedagogickej fakulte, viedol tam aj zbor. Ja som vlastne už ako chlapec pričuchol k zborovému spevu. Keď otec nacvičoval v internáte, v ktorom sme krátkodobo bývali pred kolaudáciou nášho bytu, častokrát som sa nudil a išiel sa tam pozrieť. Bol som unesený zvukom zboru. Mama bola učiteľka a jeden z bratov sa, ako jediný „normálny“, stal inžinierom. Môj syn sa tiež „potatil“, je úspešným orchestrálnym dirigentom v SND v Bratislave a hosťuje aj v ŠKO.

Ako ste sa dostali k dirigovaniu zborového spevu?

Počas štúdia na konzervatóriu som od 15 rokov spieval u Antona Kállaya v Žilinskom miešanom zbore. Veľmi ma ovplyvnil. Bol inšpiratívny a mal dar úžasne sa vcítiť do hudby. Popritom bol aj veľmi vtipný, vedel improvizovať a strhnúť mladých ľudí. Po ukončení VŠMU som bol najskôr jeho asistent, vicedirigent a neskôr som po ňom prebral post dirigenta.

Máte finančnú podporou od štátu či mesta?

Zborový spev, bohužiaľ, nie je na Slovensku veľmi podporovaný. Chápem dôležitosť iných vecí, napríklad športu pre mládež, ale keď to porovnám so susednými krajinami, ako je napríklad Poľsko, Maďarsko a Česko, sme skôr na okraji záujmu. V Poľsku napríklad štát podporuje aj skladateľov, aby deti mali čo spievať, keďže je tam omnoho viac detských zborov ako u nás. Náklady na prevádzku zboru sú vysoké, pretože v zbore je ľudí viac a ak majú reprezentovať Slovensko, vycestovať, zaplatiť si ubytovanie, dopravu a celú prípravu, nie je to jednoduché. Stali sme ale občianskym združením a žiadame aj o granty. Chcem sa zároveň poďakovať súčasnému primátorovi Petrovi Fiabáne za podporu zo strany mesta.

Aký je  Žilinský miešaný zbor a kto k vám môže vstúpiť?

Žilinský miešaný zbor https://zilinachoir.eu patrí medzi špičku amatérskych zborov, dramaturgia je zložitejšia, nie je vhodný pre začiatočníkov.  Máme aj vekové limity, ale radi by sme časom vybudovali seniorské zbory, v ktorých nebude kladený dôraz na dokonalý výkon, pôjde tam skôr o emóciu. V našom zbore je to aj o zodpovednosti, stačí, že vypadnú dva, tri hlasy a problém je na svete.

Čo máte v repertoári?

Repertoár závisí od konkrétneho vystúpenia. Na rôznych mestských slávnostiach v exteriéri máme jednoduchšie skladby, na súťažiach, samozrejme, náročnejšie. Snažíme sa presadiť aj nové skladby súčasných slovenských skladateľov. O výbere skladieb rozhodujem hlavne ja, ale som veľmi rád, keď speváci zo zboru prídu aj sami s nápadmi a novými skladbami. 

Aká je hlavná úloha dirigenta a ako by ste jednoducho vysvetlili, čo vlastne robí na pódiu?

Hlavnou úlohou dirigenta je to, čo divák nevidí – naučiť spevákov zboru skladby, ktoré majú predviesť. Je zodpovedný za synchronizáciu, aby všetci rovnako začali, aj skončili. Dirigent je zároveň aj zvukovým režisérom, pretože speváci, ktorí stoja v zbore, nepočujú to, čo počuje divák. Používa gestá, čiže speváci ich musia poznať, aby na ne vedeli reagovať. Veľa robí aj jeho postoj, ktorý naznačuje, aký charakter skladby bude nasledovať. Súčasným trendom sú veľkoplošné obrazovky, na ktorých vidí divák dirigenta aj spredu. Zažil som, že jedna diváčka prišla neskoro na koncert a posadila sa na miesto, na ktorom mala na mňa priamy výhľad. Po koncerte skonštatovala, že ten zážitok z koncertu bol neporovnateľný s tými, čo mala dovtedy, keď nevidela na dirigenta spredu.

Čo všetko môže byť prínosom pre deti, ktoré sa rozhodnú začať spievať v zbore?

Okrem cibrenia spevu môžu deti zažiť množstvo neopakovateľných zážitkov z festivalov a zo súťaží na domácej pôde, aj v zahraničí. Môžu spoznať krajiny, do ktorých by sa inak nedostali, naučia sa samostatnosti, zodpovednosti a to si budú so sebou niesť po celý život. Takisto toto všetko obohatí aj ich rodičov. Budeme veľmi radi, keď k nám do Žiliňáčika https://zilinachoir.eu/zilinacik/ zavítajú aj nové nádejné talenty.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa