15.7 C
Zilina
14. júla 2024

Veľtrh stredných škôl v Bytči

O Deň profesie je čoraz väčší záujem

V priestoroch Domu kultúry v Bytči sa 6. februára 2024 uskutočnil 7. ročník podujatia „Deň profesie 2024“, ktoré je určené pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Tento rok sa prezentovalo až 26 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského a Trenčianskeho kraja a dvaja zamestnávatelia. Deviataci ZŠ sa musia do 20. marca rozhodnúť, kam pôjdu študovať na strednú školu.

               Deň profesie alebo veľtrh stredných škôl sa od roku 2016 pravidelne organizuje v Bytči. ZŠ Bytča Ul. Mieru je možno jediná slovenská základná škola, ktorá prišla s nápadom kontaktovať a sústrediť stredné školy, ale aj zamestnávateľov duálneho vzdelávania na jeden termín a miesto. Tento model sa osvedčil, z roka na rok narastá záujem o prezentáciu zo strany stredných škôl, ale aj ich budúcich študentov. Podobné aktivity organizujú skôr VÚC, ktoré zriaďujú stredné školy. „Veľtrh je cielený nielen na žiakov 9. ročníkov, ale aj na ôsmakov ZŠ, aby už v predstihu mali nejakú predstavu o stredných školách a ich odboroch. Od počiatku sme  informáciu o našom podujatí posunuli aj riaditeľom ZŠ v okrese Bytča, ktorí pravidelne so svojimi žiakmi veľtrh navštevujú. Tento rok sa nám nahlásili školy z považskobystrického okresu, “ upozornila Katarína Hromcová, riaditeľka ZŠ Bytča, Ul. Mieru.

               Keďže mesto Bytča sa nachádza na rozhraní dvoch samosprávnych krajov, aj na tohoročnom Dni profesie za zúčastnili školy Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Najväčší záujem je o štúdium na gymnáziách a obchodných akadémiách. Z roka na rok však  rastie záujem študovať stredné odborné školy, najviac zdravotnícke, elektrotechnické či stavebné. Veľtrh je určený aj pre rodičov, ktorí týmto získajú prehľad, aká je ponuka stredných škôl, komunikujú s výchovnými poradcami, kde sa môžu absolventi jednotlivých  odborov uplatniť v praxi. „Tak ako každý rok, aj organizácia Dňa profesie 2024 bola vynikajúca, a to najmä vďaka našej výchovnej poradkyni, ktorá má organizáciu a priebeh podujatia na starosti. Spolupráca medzi jednotlivými strednými školami a našou ZŠ je už na takej úrovni, že si vieme navzájom pomáhať, zdieľať nové informácie o nových odboroch alebo o novinkách v duálnom vzdelávaní,“ dodala Katarína Hromcová.

               Organizátorom podujatia „Deň profesie 2024“ je ZŠ Bytča na Ul. Mieru, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa