12.9 C
Zilina
29. mája 2024

V Žilinskom kraji dostane 10 projektov zelenú

V aktuálnom ročníku programu Zamestnanecké granty Nadácie VÚB uspelo dovedna 47 verejnoprospešných projektov. V Žilinskom kraji bude realizovaných až 10 projektov, a to v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne, Trstenej a obciach Jaseňová, Korňa, Oravská Poruba a Sedliacka Dubová. Do každoročnej iniciatívy sa tentokrát zapojilo až 180 organizácií naprieč celým Slovenskom. Tie do návrhu a plánovanej realizácie svojich projektov aktívne zapojili ako dobrovoľníkov, tak aj zamestnancov VÚB. Na uskutočnenie dobrých nápadov putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 90-tisíc eur.

V Žiline získava podporu nezisková organizácia Detská komunita, ktorá sa podujala realizovať športové aktivity a terapie pre klientov Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom. Pôjde o realizáciu hipoterapie v jazdeckom areáli Petrus v Stráňavách a pravidelné nastavenie plávania pre klientov na mestskej plavárni a na vonkajšom kúpalisku v Stráňavách v letných mesiacoch. Ďalší podporený projekt v Martine, za ktorým stojí OZ Sposáčik, pomôže deťom a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra naučiť sa pripravovať si jedlo, ochutnávať nové chute či textúry ako aj akceptovať rôzne vône.

V Trstenej získali podporu až dva dobrovoľnícke projekty. Iniciátorom projektu Spolu na zelenej vlne! je mesto Trstená a jeho cieľom je zrevitalizovať v meste zdevastovanú zelenú plochu a premeniť ju na nový oddychový priestor, kde sa môžu stretávať rôzne generácie. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v meste zrealizuje pre túto cieľovú skupinu zážitkový program Leto na vode, ktorý bude pozostávať z aktívneho trávenia voľného času vďaka hrám a výzvam v rámci vodných športov na Oravskej priehrade.

Dva podporené komunitné projekty budú realizované v obci Sedliacka Dubová. Pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín tu bude v lete pripravený tábor Malý inovátor. Konať sa bude v komunitnom centra Jána Krstiteľa a zameraný bude na budovanie nových zážitkov zapájaním moderných technológií a svojich zmyslov. Miestne OZ Dubova Colonorum sa venuje záchrane zrúcaniny Kostola sv. Kozmu a Damiána. Výnimočnosť tohto projektu, ktorý bol podporený tiež z iniciatívy Nadácie VÚB, spočíva v práci mladých dobrovoľníkov, predovšetkým vysokoškolských študentov, ktorí kostolík zveľaďujú na každoročne organizovaných letných táboroch. Finančné prostriedky použijú na stavebný a spotrebný materiál.

V Oravskej Porube blízko vstupu do lesa vznikne Oddychová zóna u duba – príjemný priestor s altánkom a osadenými lavičkami. Prostredníctvom ďalšieho podporeného projektu v obci Korňa vysadia nové lipy a medonosné kvety a zároveň zrevitalizujú komunitnú plochu osadením drevených lavičiek a kvetináčov. Verejné priestranstvo obnovia aj obci Jasenová. Pribudnú tu dreviny, ktoré ochladzujú okolie a pribudnú prvky, ktoré zvyšujú bezpečnosť návštevníkov parku. Slovenský Červený kríž, územný spolok Dolný Kubín, zorganizuje v rámci letnej školy vzdelávanie v poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom zapojenia nových technologických pomôcok. Finančné prostriedky použijú na zakúpenie tréningového AED – defibrilátora, v súčasnosti veľmi využívaných masiek KPR, ako aj jednorazového zdravotníckeho materiálu.

Spolu podporili 47 projektov

Vlastná iniciatíva v prospech ochrany prírody, záchrany kultúrneho dedičstva, rozvoja niektorej z foriem umenia, sociálnej pomoci znevýhodneným ľuďom, ale aj osobné pričinenie sa o rozvoj voľnočasových aktivít detí či komunitného života – to všetko sú oblasti, v rámci ktorých mohli aktívne organizácie požiadať o grantovú „injekciu“. S cieľom podporiť zmysluplné nápady tento rok Nadácia VÚB strojnásobila výšku vyčlenenej podpory – a namiesto v minulosti poskytnutých 30-tisíc putuje tento rok do regiónov až 90-tisíc eur. Takisto sa zvýšila výška podpory pre jeden projekt, a to až do sumy 2 000 eur.

Aj na základe tejto pozitívnej motivácie sa do už 17. ročníka programu Zamestnanecké granty, ktorého cieľom je podnecovať dobrovoľníctvo medzi zamestnancami skupiny VÚB, zapojilo až 180 subjektov. Oproti minulému roku išlo o nárast záujmu o vyše 50 %. Prihlásené projekty v priebehu marca hodnotila nezávislá komisia odborníkov, ktorá rozhodla o výbere víťaznej zostavy 47 plánovaných aktivít po celom Slovensku.

Podporené projekty získavajú grant na svoju realizáciu v priebehu apríla až novembra tohto roku. O príspevok sa mohli uchádzať neziskové organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Základnou podmienkou podpory bolo spojenie síl s konkrétnym zamestnancom skupiny VÚB, ktorý je ochotný venovať danej organizácii svoje úsilie a kapacity vo voľnom čase ako dobrovoľník. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Zoznam a popis všetkých podporených projektov je zverejnený na stránke www.nadaciavub.sk.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa