14 C
Zilina
19. júna 2024

Navždy sa zachová v pamäti stužková

Rajec – Ak by sa na druhý deň po stužkovej išlo do školy, tak piataci z Gymnázia v Rajci by pokojne rovno zo slávnosti mohli sadnúť do lavíc na nultú hodinu. Do skorého rána trvala totiž zábava na ich stužkovej.

Bola to prvá stužková slávnosť bilingválnej slovensko-ruskej sekcie v histórii Gymnázia Rajec (https://www.instagram.com/gymnaziumrajec/) a konala sa konala v piatok 20. 10. 2023 v Kultúrnom dome v Rajci. V triede V. A študuje 19 žiakov, ktorí plánujú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách po Slovensku, Česku, ale i v Dubaji či v Moskve. Medzi odbormi preferujú medicínu, medzinárodné vzťahy, ekonomiku a učiteľstvo predmetov ruský jazyk, anglický jazyk či občianska náuka.

Stužková slávnosť Gymnázium Rajec, bilingválne rusko - slovenská sekcia.

Stužková sa začala o 17.30. Po slávnostnom nástupe budúcich maturantov a príhovoroch riaditeľky školy RNDr. Henriety Melišovej a triedneho učiteľa PaedDr. Tomáša Hmíru prišlo na rad stužkovanie, hymna Gaudeamus a príhovor rodičov. V kultúrnom programe, ktorý predelila večera, vystúpili mažoretky Diana zo Žiliny a aj úradujúce majsterky sveta – mažoretky Bona z Považskej Bystrice. Chlapci z triedy zatancovali v sukničkách Labutie jazero, študenti predniesli básne pre učiteľov a všetci si spoločne pozreli video naprieč celým štúdiom.

Bilingválne rusko - slovenské gymnázium v Rajci, stužková

O polnoci v komornej atmosfére pri svetle sviečok si študenti prevzali darček od triedneho učiteľa – drevenú pokladničku so svojím menom a názvom školy, do ktorej si budú odkladať peniaze na cestovanie. Spolupatričnosť, ktorú budovali počas takmer päťročného každodenného stretávania sa, potvrdili spoločným prípitkom z jednej čaše, ktorú triedny učiteľ rozbil a každý si vzal črepinu pre šťastie. Nechýbala ani večná Stužková od Elánu a darčekový kôš so značkovými teniskami pre triedneho.

Stužková rusko -slovenské bilingválne gymnázium Rajec

„Pýšime sa tým, že sme malé rodinné gymnázium, na ktorom študuje celkovo 87 študentov. Máme 5 ročníkov a všetky sú už len bilingválne. Práve pred 5 rokmi sa gymnázium zmenilo z klasického na bilingválne a v piatok sa uskutočnila prvá stužková bilingválnej sekcie v histórii školy. Týchto študentov čaká v máji maturita, takže im všetci budeme držať palce,“ dodal triedny učiteľ Tomáš Hmíra.

Bilingválne rusko - slovenské gymnázium Rajec riaditeľka Henrieta Melišová

 

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa