12.9 C
Zilina
29. mája 2024

Budúci predavači zo Žiliny získali 2. miesto

Dostali 60 eur, nákupný košík a zadanie – urobiť nákup tovaru na oslavu pre 18-ročného priateľa či priateľku. To bola jedna z úloh celoslovenskej súťaže žiakov učebného odboru obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru, ktorá sa konala tento týždeň v Žiline. Ďalšou úlohou súťažiacich dvojíc bolo zabaliť nakúpený tovar do darčekového koša a tiež teoretický vedomostný test.

Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina

„Súťažilo dovedna osem 2-členných družstiev zo škôl z Bratislavy, Kysuckého Nového Mesta, Michaloviec, Mojmíroviec, Novej Vsi nad Žitavou, Popradu, Trnavy a Žiliny. Vedomosti i praktické zručnosti žiakov hodnotila porota zložená z majstrov odbornej výchovy z jednotlivých škôl a trojčlenná porota vymenovaná ministerstvom školstva. Obe poroty napokon rozhodli, že víťazom sa stalo Odborné učilište internátne Poprad, na druhom mieste sa umiestnila naša Spojená škola internátna v Žiline a tretie miesto získala Spojená škola Trnava.

Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina

Bola to mimoriadne vydarená akcia, a to aj vďaka priestorom a ústretovému prístupu zamestnancov HM Tesco v Žiline. Rovnako patrí vďaka aj všetkým zúčastneným – členom porôt i žiakom,“ hovorí riaditeľka hosťujúcej Spojenej školy internátnej (SŠI) na Fatranskej ulici v Žiline Mária Valjašková. Atmosféru podujatia vám prinášame na fotografiách Milana Kosca.

Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina
Súťaž žiakov učebného odboru obchodná prevádzka 2024, SŠI Fatranská Žilina

SŠI v Žiline sa prioritne zameriava na výchovu a prípravu zdravotne znevýhodnených žiakov na výkon povolania vo viacerých učebných odboroch. V tomto školskom roku má 109 žiakov. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím ich pripravuje v odbore pedikúra – manikúra, fotograf a odborné učilište pripravuje na povolanie žiakov so zníženým intelektom v ôsmich učebných odboroch: cukrárska výroba, textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba, inštalatér – vodovodné zariadenia, opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti, obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru, pedikúra – manikúra, fotograf, poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník. Súčasťou SŠI v Žiline je aj praktická škola, ktorá poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením.  

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa