15.3 C
Zilina
29. mája 2024

Kniha Horného Považia 2023

v spolupráci s mediálnymi partnermi  

hlavný mediálny partner

ostatní mediálni partneri

vyhlasujú 18. ročník čitateľskej súťaže

Kniha Horného Považia 2023

Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

 • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2023 a sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
 • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
 • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť obrazovú publikáciu alebo text
  kombinovaný s obrazovou časťou.
 • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

Kto môže nominovať knihu?

 • čitateľská verejnosť,
 • autori,
 • zostavovatelia, redaktori,
 • vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh.

Ako nominovať?

 • Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice, prostredníctvom online nominačného lístka zverejneného na web stránke knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
 • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.
 • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

Dôležité termíny súťaže:

 • Termín odovzdania nominácií je od 29. januára do 29. februára 2024
 • Hlasovanie bude prebiehať od 4. marca do 13. apríla 2024
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2024 o 16.00 hod.

     v Krajskej knižnici v Žiline

Súťažné kategórie:

 • Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od  29. januára do 29. februára 2024 a od 4. marca do 13. apríla  2024 budú vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 4. marca do 13. apríla 2024.
 • Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych novinách MY Žilina, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.

    Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

 • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, prostredníctvom on line hlasovacieho lístka na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych novinách MY Žilina.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou alebo prostredníctvom on line hlasovacieho lístka.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Horného Považia 2023.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, predplatné regionálnych novín MY Žilina, zápisné v Krajskej knižnici v Žiline na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

1. Krajská knižnica v Žiline                                       27.5.2024 – 15.6.2024

2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého              24.6.2024 – 13.7.2024

 v Liptovskom Mikuláši

3. Oravská knižnica A. Habovštiaka                           22.7.2024 – 10.8.2024

  v Dolnom Kubíne

4. Turčianska knižnica v Martine                               19.8.2024 – 7.9.2024

5. Kysucká knižnica v Čadci                                     16.9.2024 – 5.10.2024

Kontakt:

Nataša Lajdová

lajdova@krajskakniznicazilina.sk

Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

Tel. : 041/72 327 45, 041/72 330 90

www. krajskakniznicazilina.sk

https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa