3 C
Zilina
24. apríla 2024

Deti zo základnej školy v Budatíne sa zúčastnili maratónu v čítaní

V uplynulom týždni sa v Krajskej knižnici v Žiline pod záštitou Linky detskej istoty uskutočnil maratón v čítaní detí. Už 15. ročník tohto celoslovenského  podujatia organizuje Linka detskej istoty(LDI), ako podporu čítania detí na celom Slovensku a zároveň ako stretnutia, na ktorých sa deti môžu dozvedieť, akým spôsobom a na koho sa môžu obrátiť v prípade núdze. Bezplatné telefonické linky sú anonymné a hovory sa nenahrávajú. Pomoc poskytujú odborníci z radu psychológov a sociálnych, špeciálnych či liečebných pedagógov.

LDI je určená primárne deťom a mládeži, ale zároveň je tu aj pre všetkých rodičov a príbuzných, ako i ďalších dospelých, ktorým bezpečie, ochrana a záujmy detí a mládeže nie sú ľahostajné. Obrátiť sa na ňu môžu aj pedagógovia, školskí psychológovia, výchovní poradcovia, vychovávatelia a ďalší pracovníci s deťmi a mládežou, ktorí potrebujú poradiť či pomôcť s problémami súvisiacimi s deťmi a mládežou. 

Šikovní druháci z Budatína ukázali nielen svoje čitateľské zručnosti, ale aj veľkú odvahu. Pod vedením svojich učiteliek Alžbety Bušíkovej a Anny Mičicovej sa vystriedali v čítaní knižky od známej spisovateľky Gabriely Futovej a vyskúšali si, aké je to čítať v cudzom prostredí a pred neznámymi ľuďmi. Po prečítaní úryvku sa podpísali na prezenčnú listinu aj na podpisový plagát. Po deťoch sa čítaním predviedli aj samotné učiteľky, ktoré takýmto príjemným spôsobom dodali podujatiu bodku na záver.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa