3 C
Zilina
24. apríla 2024

Kalvárie v prírode – miesta oddychu i rozjímania

Krížové cesty v katastroch obcí sú zväčša ľahko dostupné. Vo veľkonočnom období sa pre mnohých stanú miestom na ponorenie sa do vlastných myšlienok, modlitieb a rozjímania. Dávame vám ich do pozornosti aj ako tip na príjemne strávené chvíle v jarnej prírode v okolí Žiliny.

Bitarová – Kalvária má 21 rokov. Od Kaplnky Panny Márie Lurdskej a slovenského dvojkríža sú smerom na vrch Háj v dvoch radoch rozostúpené malé kaplnky. Spája ich chodníček, ktorý vedie ku krížu, dvojkrížu a kameňu – pamiatke na pochovaných veriacich obce, pretože stojí na mieste starého cintorína. Skala, ktorá sa tam nachádza, symbolizuje 15. zastavenie – vzkriesenie. Počas hodových slávností, na sviatok Svätého Augustína sa tu každý rok celebruje svätá omša. Krížová cesta bude 29. 3. 2024 o 14.00 hod.

Trnové – Chodník s kalváriou sa nachádza v ovocnom sade nad Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Autorom zastavení krížovej cesty je akademický maliar Milan Krajčo. Kalváriu slávnostne požehnal v roku 2022 žilinský biskup mons. Tomáš Galis.

Mojšova Lúčka – Spomienkou na zatopenú starú Mojšovu Lúčku je kalvária pri žilinskom vodnom diele. Zaslúžili sa o ňu dobrovoľníci, ktorí zrekonštruovali 300-ročnú kaplnku na vŕšku. Popri chodníku k nej postavili krížovú cestu. V jej bezprostrednej blízkosti vedie ponad vodu do obce Mojš most pre peších.

Nezbudská Lúčka – Kalváriu v Nezbudskej Lúčke vysvätili v roku 2020. O jej vybudovanie sa zaslúžil tamojší urbariát. Krížovú cestu sa na nej veriaci modlia počas roka zväčša individuálne.

Strečno – Jedna z najmladších krížových ciest v okolí Žiliny je v Strečne. Vedie kľukatou cestičkou na kopec Bôrek. Šesťmetrový kríž je dielom rezbára Jána Palka zo Štiavnika. Jeho polohu umocňuje okolitá panoráma Veľkej Fatry. Vysvätili ju vlani v auguste a o mesiac neskôr sprístupnili verejnosti. Kalváriu svojpomocne postavili občania Strečna. Krížová cesta bude 29. 3. 2024 o 10.00 hod. Veriaci sa stretnú pri prvom zastavení.

Gbeľany – Kalváriu nájdete v lese Dielec s prístupom od Nededze. Posledné zastavenie je pri Kaplnke Matky Božej. Kaplnku ukrytú v lese postavil Vincent Ferjanec z Nededze z vďaky, že prežil vojnu a skrývanie sa na týchto miestach pred Nemcami. Zničila ju búrka, no veriaci z Gbelian postavili novú a k nej aj krížovú cestu. Na zastaveniach krížovej cesty sú vápencové kamene z lomu Polom, na ktorých sú mramorové tabule s výjavmi. Pri kameňoch je trinásť krížov, ktoré sú do zeme zasadené v takej polohe, v akej svoj kríž niesol Ježiš. Krížová cesta síce nebude na tejto kalvárii, ale pri kostole 29. 3. 2024 o 14.00 hod.

Krížová cesta v Gbeľanoch.
Krížová cesta v Gbeľanoch.

Terchová – Autorom krížovej cesty na vrchu Oravcove je terchovský rodák, akademický sochár, Milan Opalka. Začína nad Ďurkovým lazom a pokračuje na vrch Oravcove. Zastavenia nemajú podobu tabuliek či obrazov, ale predstavujú ich štylizované kamenné kríže, ktoré sú vždy v polohe, ktorá symbolizuje obsah zastavenia. Niekde ich nahrádzajú sochy. Na vrchole cesty sa nachádza mohutný kamenný oltár. Vysvätená bola v roku 2006. Krížová cesta začne 29. 3. 2024. o 13.00 hod pri prvom zastavení.  

Podhorie – Kalvária sa začína v doline za obcou, Pod Dubovcom, na križovatke poľných ciest z Podhoria a Lietavskej Závadky. Drevené kaplnky zastavení, s drevorezbami tamojšieho rezbára Rudolfa Súlovca, lemujú cestičku v listnatom lese. Cesta končí v Roháčskom sedle. Veriaci z  farnosti Lietava i okolitých obcí Žiliny a Bytče sa tu zúčastňujú na krížových cestách individuálne. Zvyčajne sa tu slávi svätá omša v septembri, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. 

Lietava – Krížová cesta začína na kraji lesa, kde sa dostanete vľavo od obecného úradu a končí pri kríži v sedle Krieš. Tu má ukončenie aj krížová cesta zo susednej obce Lietavská Svinná.

Lietavská Svinná/Babkov – Krížová cesta vedie lesom a jej začiatok je pri cintoríne v Lietavskej Svinnej. Končí pri kríži v sedle Krieš, rovnako ako krížová cesta z Lietavy.

Lietavská Závadka – Lesom vedie aj krížová cesta v katastri obce Lietavská Závadka. Končí pri kríži v sedle pod Roháčom.

Rajecká Lesná – Ako mariánske pútnické miesto bol Frivald známy už v 18. storočí. Pútnici smerovali do kostola k zázračnej soche Panny Márie, Kráľovnej anjelov a k studničke s prameňom, pod úpätím dnešnej kalvárie, kde je Kaplnka Panny Márie Lurdskej. Areál s kaplnkami  vybudovali v rokoch 1920 – 1921 obyvatelia z finančnej podpory rodákov v Amerike. Zastavenia Krížovej cesty privedú veriacich ku Kaplnke Nanebovstúpenia Pána na vrchole kopca. Krížová cesta bude na kalvárii 29. 3. 2024 o 10.00 h.

Svederník – Začiatok kalvárie je v časti Keblov za futbalovým ihriskom pri vstupe do lesa. Kresby jednotlivých výjavov ukrižovania Krista sú v zasklených kovových rámoch. Tie sú pripevnené na troch stĺpoch, vsadených do kameňa. Posledné zastavenie je na lúke pri Kaplnke Panny Márie z roku 1913.

Dlhé Pole –Malá krížová cesta lemuje kaplnku v Bôri. Je oplotená a okolo nej sú vitrínky so zastaveniami. Nachádza sa na svahu asi 500 metrov od obce.

Kotešová – Krížová cesta v obci Kotešová sa kľukatí popri nadkrytom schodisku ku Kostolu Panny Márie.

Hlboké nad Váhom – Krížová cesta začína pri kostole v obci a stúpa na blízky kopec. Cestu na vrchol uľahčuje schodisko z drevených trámov. Kaplnku postavili miestni veriaci a výjavy jednotlivých zastavení sú vybrúsené v mramorových doskách, umiestnených na veľkých kameňoch.

Krížová cesta v Hlbokom nad Váhom.
Krížová cesta v Hlbokom nad Váhom.

Petrovice – Jednoduchá kalvária s výjavmi pripevnenými na prírodných neopracovaných krížoch z dreva je aj v obci Petrovice. Krížová cesta na Veľký piatok 29. 3. 2024 tu bude o 9.00 hod, v prípade nepriaznivého počasia sa presunie do priestorov kostola.

Štiavnik – Štefan Chvalník a Zdeno Ciesarík sú, spolu s ochotnými občanmi obce, autormi štiavnickej kalvárie. So súhlasom cirkvi ju vybudovali na chodníčku, na ktorý sa dostanete zo zastávky Zábrodie. Smerom do doliny po lesnej ceste prídete k drevenému krížu v časti Štangrunt. Tam pri lese je začiatok krížovej cesty, ktorá končí asi po 200 metroch pri kovovom kríži. Krížová cesta tu býva na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v septembri, no individuálne krížovú cestu absolvuje mnoho skupiniek veriacich po celý rok. Krížová cesta v Štiavniku i v Hvozdnici začne 29. 3. 2024 o 8.30 h pri kostole.

Veľké Rovné – Aj drotárska obec Veľké Rovné má svoju kalváriu. Začína v časti U Ninisy za potokom a končí pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. Tam zvykne bývať omša v nedeľu po Nanebovzatí. Krížová cesta 29.3. 2024 bude o 9.00 h v kostole.

Bytča – Mesto síce nemá krížovú cestu v prírode, no ak by mal niekto záujem o jej absolvovanie v meste, okolo Námestia SR, začiatok slávnosti bude 29. 3. 2024 o 10.00 hod vo farskom kostole.

Kysucké Nové Mesto – Krížová cesta, ktorú vysvätili len pred rokom, vedie na vrch Tábor (697 m n. m.) a je zároveň turistickým chodníkom. Začína v miestnej časti Horná Skotňa a je takmer dva kilometre dlhá s prevýšením 298 metrov. Zastavenia majú tvar monštrancie. Na Veľký piatok 29. 3. 2024 bude o 10.30 hod krížová cesta mestom od Kostola sv. Jakuba po Belanského ulici do parku. Nočná krížová cesta na vrch Tábor začne pri Svete dverí o 19.00 hod.

Kysucký Lieskovec – Od Lalinho vŕšku vedie krížová cesta do časti Rovne. Je dlhá 1 250 metrov s prevýšením 121 metrov a je na nej rozmiestnených štrnásť zastavení, ktoré zdobia umelecké drevorezby Jána Rajteka. Koniec krížovej cesty je pri Kaplnke Panny Márie z roku 1995 na Rovniach. Krížová cesta 29. 3. 2024 bude v kostoloch v Kysuckom Lieskovci aj v Lodne o 10.00 h.

Snežnica – Krížová cesta v Snežnici bola vysvätená v roku 2018, patrí medzi tie mladšie. Na jej výstavbe sa podieľala obec spolu s farským úradom a ochotnými farníkmi. Kalvária sa tiahne ku kaplnke na Medzivretení. Krížová cesta  na Veľký piatok 29. 3. 2024 začne o 9.00 h pri zvonici.

Krížová cesta v Snežnici.
Krížová cesta v Snežnici.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa