14 C
Zilina
19. júna 2024

Korňa ukázala čistú dušu slovenskej dediny

Korňa – Táto kysucká obec mala včera svoj veľký deň. Na slávnostnom večere v tamojšom penzióne Kriváň prebrala ocenenie Dedina roka 2023. Štafetu jej odovzdala obec Kláštor pod Znievom, ktorá titul získala v roku 2021. Do obcí Žilinského kraja putovali aj ďalšie ocenenia. V súťaži uspeli Rakovo, Necpaly a Čičmany. Čičmany budú spolu s Korňou reprezentovať Slovensko aj na európskej súťaži Európska cena obnovy dediny 2024.

Víťazi sú obyvatelia obce

Unikátna poloha v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, odľahlé osady, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň, obecná včelnica, Múr histórie, Pamätný cintorín obetí hladomoru  i aktivity v rámci rozvoja cestovného ruchu predurčili kysuckú obec Korňa, aby stala Dedinou roka 2023. Vyhlasovateľmi tohto národného ocenenia sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Na slávnostnom večere hostila Korňa okrem vyhlasovateľov a partnerov aj zástupcov všetkých ocenených obcí. Starostka Korne Marianna Bebčáková neskrývala dojatie z ocenenia, na ktorom má, podľa nej, zásluhu každý obyvateľ obce, ale ani z vydareného večera a predstaviteľov samosprávy vyzvala, aby sa snažili zviditeľňovať krásu a jedinečnosť slovenského vidieka v podobných výzvach. „Bolo veľmi príjemné pozorovať našich obyvateľov, ako sa tešia a pre mňa boli víťazmi bez ohľadu na to, ako sa umiestnime v súťaži. Cítime sa však rovnocenní s ostatnými obcami, pretože každá zo zapojených obcí bola niečím výnimočná a jedinečná. Budeme sa na súťaži Európska cena obnovy dediny snažiť reprezentovať Slovensko najlepšie, ako vieme.“.    

Dediny s výnimočnými prívlastkami

O titul Dedina roka prejavilo záujem 12 slovenských dedín, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Dedina ako klenotnica Čičmany v okrese Žilina tento titul získala za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie. V 100-ročnom čičmianskom kroji sa prítomným prihovorila starostka Čičmian Iveta Michalíková: „Okrem toho vzácneho kroja sú mojím najväčším klenotom moji ľudia v Čičmanoch. Moje srdce bije pre Čičmany.“

  

Čičmany, Dedina ako maľovaná 2023, udelené ocenenie v Korni.

Dedina ako hospodár Veľké Ripňany v okrese Topoľčany bola ocenená za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.

Dedina ako partner Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves získala titul za dlhoročné rozvíjanie medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce.

Dedina ako maľovaná Rakovo v okrese Martin bola ocenená za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.

Rakovo Dedina ako maľovaná, udelené v Korni 2023

Cenu generálneho partnera COOP Jednota Slovensko získali Bzince pod Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.

Cena Ministerstva životného prostredia SR patrí Necpalom v okrese Martin za existenciu a udržiavanie unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

Necpaly ocenené na vyhlasovaní Dedina roka 2023 v Korni

Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie putuje do Benkoviec v okrese Vranov nad Topľou  za ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.

Všetci ocenení v ankete Dedina roka 2023 v Korni.

O tom, že slovenské dediny, ktorých sa Korňa stala reprezentantom, majú čistú dušu a otvorené srdce svedčí aj večer, na ktorom obec hostila všetkých ocenených a partnerov. Niesol sa v úprimnej, srdečnej atmosfére v znamení dobrého jedla, prajnosti a veselosti. A taký je aj slovenský vidiek.

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa