14 C
Zilina
19. júna 2024

Knižnica Kysúc 2023 je známa

Kysucká knižnica v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v marci tohto roka súťaž o cenu  Knižnica Kysúc 2023 v rámci verejných obecných  knižníc. Do súťaže sa mohli zapojiť obecné knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré sú v jej metodickej pôsobnosti.

Hodnotiaca komisia vychádzala nielen z úrovne vykazovaných výsledkov knižnice a práce knihovníkov, ale do hodnotenia zahrnula aj postoj zriaďovateľa ku vlastnej obecnej knižnici, teda jej materiálne, technické, priestorové a personálne zabezpečenie a úroveň jej propagácie. Do súťaže bolo prihlásených 10 obecných knižníc. Z nich najvyšší počet bodov získala Obecná knižnica v Novej Bystrici, ktorá tak získala titul Knižnica Kysúc 2023.

Počas malej slávnosti, ktorú pripravili priamo v ocenenej knižnici, odovzdala riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Katarína Borisová ocenenie starostovi Jozefovi Kuricovi a knihovníčke Janke Slivkovej. O sprievodný program sa postarali deti zo Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica, prítomná bola aj riaditeľka školy pani Štefánia Chovancová. Gratulujeme ocenenej knižnici k získaniu tohto titulu a veríme, že i naďalej bude napredovať v rozvoji a poskytovaní knižnično-informačných služieb. Ďakujeme všetkým ostatným knižniciam, ktoré sa zapojili a veríme, že v začatej kvalitnej práci budú pokračovať.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa