15.7 C
Zilina
14. júla 2024

Festival duchovnej tvorby otvorený

Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň 2024 vstúpila do jubilejného 20. ročníka. Do tejto jedinečnej súťaže sa môže zapojiť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne môže byť do súťaže zaradený aj autor, ktorý vydal svoju tvorbu vo vlastnom náklade alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby. Jurinova jeseň je vekovo neohraničená a určená predovšetkým pre začínajúcich autorov.

Súťažné práce v kategóriách – poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku. Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované. V prípade, ak autorovi už vyšla knižne prvotina v kategórii poézia, môže zaslať súťažný príspevok do kategórie próza a naopak. Každý autor môže do súťaže zaslať spolu najviac 5 poetických, respektíve prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4. Súťažiaci by mali svoje práce poslať s vypísanou prihláškou a pri názve každej súťažnej práce uviesť svoje meno a priezvisko.

Súťažné práce je potrebné zaslať v elektronickej podobe na e-mail: jurin@kniznicacadca.sk (nie písomne poštou) vo formáte textových editorov MS Word (doc, docx.), Open Office, Libre Office; (nie vo formáte PDF). Uzávierka súťaže je 31. júla 2024. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle platných propozícií literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „Jurinova jeseň“. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 7. – 11. októbra 2024 a budú naň pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže. Organizátormi  tohto ročníka literárnej súťaže sú Žilinský samosprávny kraj Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov, Mesto Turzovka, spoluorganizátorom Mesto Čadca a finančnými  podporovateľmi Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

O vlaňajšom 19. ročníku Jurinovej jesene a vyhlásení jeho víťazov sme písali v článku https://www.mojtyzden.sk/spravodajstvo/jurinova-jesen-pozna-vitazov/

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa