14 C
Zilina
19. júna 2024

Výlet do malebnej krajiny Gustáva Švábika Macvejdu

Na výlet do malebnej drevenej a farebnej krajiny Gustáva Švábika Macvejdu pozýva milovníkov umenia Galéria F v Žiline na Predmestskej ulici. Výstavu pripravila pri príležitosti autorovho životného jubilea a sprístupnená bude do 31. marca 2024.

V období 80. rokov, čase totálneho oslobodenia sa, hľadania novej cesty a zmyslu tvorby sa Gustáv Švábik Macvejda venoval sochárstvu a práci s drevom. Stal sa sochárom krajiny, v ktorej žije a dôverne ju pozná. 90. roky charakterizuje návrat ku kresbe – v jednoduchej kresbe na dreve sa objavujú kolorované figúry a objekty. V súčasnosti sa vo väčšej miere venuje kresbe farebnou tužkou a gestickej maľbe krajiny štetcom.

„Tvorba Gustáva Švábika Macvejdu sa po ukončení vysokoškolských štúdií vyvíjala a v priebehu jeho kariéry si našla nezastupiteľné miesto na scéne slovenského výtvarného umenia. Postupne sa sústredil na osobnejšiu a intímnejšiu tvorbu. Záujem o krajinu a jej farebné kompozičné možnosti sa stali dôležitým prvkom jeho tvorby. Venoval sa aj pedagogickej práci – ako stredoškolský učiteľ pôsobil na umeleckej škole v Kremnici.

Okrem umeleckej činnosti sa výrazne formoval aj jeho osobný život, rodinné korene, spojenie s prírodou a osobnou spiritualitou. Tieto faktory zohrávali významnú úlohu v jeho umeleckom vývoji. Rodina, príroda, športové záujmy a duchovný život sa prejavujú v jeho umeleckej tvorbe a ovplyvňujú sa vo výbere tém a štýlu diel.

Takýmto spôsobom vytvára bohatú umeleckú identitu, ktorá sa zakladá na jeho osobných skúsenostiach, hĺbkovom vnímaní okolia a intenzívnom prežívaní umeleckého procesu. Tvorba sa stáva hlbokým vyjadrením jeho vnútorného sveta a umeleckej filozofie,“ hovorí Milan Mazúr, kurátor výstavy.

Akademický sochár Gustáv Švábik Macvejda sa narodil v roku 1943 v Turzovke. Po štúdiu na Umelecko-priemyselnej škole v Turnove pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri doc. Václava Kautmana. V rokoch 1978 – 1991 pedagogicky pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Od začiatku 90. rokov pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní v Žiline, Turzovke a Čadci.

Gustáv Švábik - Macvejda,
Gustáv Švábik - Macvejda,
Gustáv Švábik - Macvejda,

Podobné články

Video

Svetové dni tento týždeň

Chystá sa